Tư vấn trực tuyến

yahoo

yahoo

Liên kết tiện ích

Tra cứu tên doanh nghiệpTra cứu mã số thuếThành lập công tyThay đổi đăng ký kinh doanhVietnamnay

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập hộ kinh doanh gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu quy định.
  • Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh cá thể.
  • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình đối với ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tới Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, đại diện hộ kinh doanh tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế theo quy định.

Các tin cùng chủ đề