Tư vấn trực tuyến

yahoo

yahoo

Liên kết tiện ích

Tra cứu tên doanh nghiệpTra cứu mã số thuếThành lập công tyThay đổi đăng ký kinh doanhVietnamnay

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được tiến hành theo thủ tục như sau:

  • Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
  • Tiến hành lập biên bản xác nhận đã hoàn thành việc chuyển nhượng.
  • Tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên để thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp.
  • Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin thành viên trong Sổ đăng ký thành viên của công ty.
  • Tiến hành đăng ký thay đổi thành viên công ty theo quy định.

Các tin cùng chủ đề