Tư vấn trực tuyến

yahoo

yahoo

Liên kết tiện ích

Tra cứu tên doanh nghiệpTra cứu mã số thuếThành lập công tyThay đổi đăng ký kinh doanhVietnamnay

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư - dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tương ứng với quy mô vốn đầu tư, lĩnh vực đầu tư như sau:

1. Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ gồm có:

 • Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
 • Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 
 • Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư nước ngoài lập và chịu trách nhiệm.

2. Dự án có quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ gồm có:

 • Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư nước ngoài lập và chịu trách nhiệm. 
 • Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường. 

3. Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ gồm có:

 • Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư nước ngoài lập và chịu trách nhiệm.
 • Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định.

4. Dự án có quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng và thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ gồm có:

 • Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập công ty liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư nước ngoài lập và chịu trách nhiệm.
 • Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định.
 • Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định.

5. Kèm theo hồ sơ nêu trên là các tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư gồm:

 • Bản sao Hộ chiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân.
 • Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; Bản sao Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; Quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Lưu ý: Các tài liệu này phải được hợp pháp hoá lãnh sự trong thời gian không quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Các tin cùng chủ đề