Tư vấn trực tuyến

yahoo

yahoo

Liên kết tiện ích

Tra cứu tên doanh nghiệpTra cứu mã số thuếThành lập công tyThay đổi đăng ký kinh doanhVietnamnay

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do Nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam do Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Tuỳ theo lĩnh vực đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập công ty liên doanh với Nhà đầu tư trong nước hoặc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Các tin cùng chủ đề