Tư vấn trực tuyến

yahoo

yahoo

Liên kết tiện ích

Tra cứu tên doanh nghiệpTra cứu mã số thuếThành lập công tyThay đổi đăng ký kinh doanhVietnamnay

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp?

Trong Luật Doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp được quy định bao gồm các loại hình sau đây:

1. Công ty cổ phần.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể do một cá nhân hoặc một tổ chức làm Chủ sở hữu.

3. Công ty hợp danh.

4. Doanh nghiệp tư nhân.

Các tin cùng chủ đề